Officer/Registered Agent Name List

Officer/RA Name Entity Name Entity Number
KANAGARAJAN, DIANA SINDU RAJA'S INDIAN CUISINE, INC. V46012
KANAGARAJAN, MANOVIJAY RAJA'S INDIAN CUISINE, INC. V46012
KANAGARAJAN, THABITHA CBYTT INTERNATIONAL SERVES LLC L17000156891
KANAGARAJ, CHITRA SACHI TECH INC. F16000003943
KANAGARAJ, GANDHIKUMAR FLORIDA TAMIL CHURCH CORP N07000009934
KANAGARAJ, KAVITHA DITHRA LLC L19000107967
KANAGARAJ, KAVITHA DITHRA LLC L19000107967
KANAGARAJ, NANDHINI FETTLESPICE LLC L16000130039
KANAGARAJ, VIDHYA WELKINLUMINOUS LLC L16000066124
KANAGA, RICHARD K FOREST LAKES PROPERTY MANAGEMENT LLC L07000094788
KANAGA, RICK BROWNSTONE CORPORATE PROPERTIES, INC. F98000001643
KANAGA, RICK MARK MANAGEMENT, INC. J59314
KANAGA, RICK HUNT CLUB BUSINESS CENTER LLC L03000006608
KANAGA, RICK NELSONS LLC L07000054898
KANAGA, RICK FOREST LAKES PROPERTY MANAGEMENT LLC L07000094788
KANAGA, RICK MARK MANAGEMENT II, LLC L11000098963
KANAGA, RICK MARK MANAGEMENT INVESTMENT CORPORATION L38684
KANAGA, RICK COOPERSTOWN 2018, INC. N15000007527
KANAGA, RICK NELSON'S MARINA & RV PARK, INC. P07000061470
KANAGA, RICK MARK MANAGEMENT MORTGAGE CORPORATION P94000028675